och den är energismart och digital


Den 27 maj 2020 erbjöd Växjö kommun ett webbinarium i fyra fristående delar.  Webbinarierna presenterar hur Växjö i samverkan med olika parter, har testat innovativa åtgärder för att bli en energismart stad. 

Vid frågor – kontakta johanna.wallin[at]energikontorsydost.se

Smarta energiloopar nyttjar energisystemet till fullo 

Hur kan vi optimera nyttan av den producerade energi? Växjö Energi presenterar två innovativa lösningar för att nyttja energin i systemet i flera steg. Stadsnätägaren Wexnet kan erbjuda gröna datatjänster tack vare den biobränslebaserade fjärrkyla-loopen.
Samarbetet mellan Växjö Energi och Växjöbostäder har bidragit till en energimix av lågtempererad fjärrvärme, värmeåtervinning från avloppsvatten och kombipaneler för solel/värme.

Webbinariet ger inspel och inspiration att hitta den egna potentialen för smarta energiloopar.

Sofie Nielsen, Växjö Energi
Peter Philipsson, Växjö Energi
Peter Johansson, Växjö Energi
Per Bengtsson, Wexnet
Sara Eliasson, Växjöbostäder

Oväntad utveckling – hyresgästportal blev startskott för den smarta staden

Interface of life är både en visualiseringsplattform för hyresgästers energiförbrukning samt en kommunikationsplattform för dubbelriktad kommunikation mellan hyresgäster och Växjöbostäder. Plattformen möjliggör också en systematisk insamling av data från fastighetens olika system samt möjlighet att styra dem.

Det som var tänkt som en pilot i 300 lägenheter, installeras nu i Växjöbostäders alla 9000 lägenheter. Systemet har blivit en språngbräda för Växjös utveckling mot den smarta staden.

Håkan Halléhn, Wexnet
Per Bengtsson, Wexnet
Sara Eliasson, Växjöbostäder

  

Halvera energianvändningen i miljonprogrammet – så här gör du! 

Renovera smart, använd totalmetodiken och få med innovativa lösningar som lyfter din energirenovering. Växjöbostäder berättar om hur de genom en mix av traditionella och innovativa energieffektiviseringsåtgärder lyckades sänka energiförbrukningen med mellan 50 – 70 % i kvarteret Alabastern.

Sara Eliasson, Växjöbostäder
Stefan Olsson, Energikontor Sydost

Strategisk styrning för energismart stad – Växjös fyra nycklar till framgång 

Växjö kommun har tagit ett helhetsgrepp för hållbara, energismarta städer för minskad energianvändning.
Men en kommun kan inte ensam nå sina klimatmål. 
Nyckeln till framgång är att skapa förutsättningar för samverkan mellan interna och externa aktörer.
Att ha en långsiktig politisk vilja och översätta denna till konkreta åtgärder. 

Webbinariet handlar om de drivkrafter och möjligheter som finns för att stärka sina resultat och ta ytterligare ett steg. 

Charlotte G Brynielsson, Växjö kommun
Henrik Johansson, Växjö kommun
Allan Larsson, Viable cities


För vem

Eventet vänder sig till dig som arbetar med offentliga eller privata fastigheter, kommuner, energibolag samt stadsnät. Tekniken är i fokus men satt i ett strategiskt sammanhang.

Webbinarieserien Energismart stad fokuserar på energieffektiv renovering samt fjärrvärme/fjärrkyla, samt digitalisering och strategisk samverkan.

READY Logga

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY

EU-logga