Huvudarrangör är Växjö kommun, tillsammans med Växjö Energi och Energikontor Sydost, Wexnet och Växjöbostäder.

Eventet är en del av projektet READY – Resource Efficient cities implementing ADvanced smart citY solutions, där även Linnéuniversitetet och CA Fastigheter samt ytterligare partner i Danmark, Litauen, Österrike och Frankrike deltar.

READY demonstrerar hur smart data kan användas för gröna affärslösningar inom fjärrvärme/fjärrkyla, förnybar energi, byggnadsrenovering, energilagring och balansering.

EU flag

This project has received funding from the European Union’s Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration under grant agreement no ENER/FP7/609127/READY